Ga naar de ketelkiezer!

Helpt u met het kiezen van een nieuwe ketel

Warmtepompen

De warmtepomp maakt gebruik van warmtebronnen die in eerste instantie niet direct bruikbaar zijn, zoals buitenlucht, oppervlaktewater, grondwater en ventilatielucht. De warmte in deze bronnen is in principe onbeperkt en is kosteloos beschikbaar. Warmtepompen worden al langer gebruikt in koelkasten en airconditioning, maar zijn nu ook op de markt als warmtebron voor ruimteverwarming en/of tapwater. In de zomer kan een warmtepomp gebruikt worden om het huis te koelen.

- Verwarmen met warmtepomp

- Lijst met geplaatste warmtepompen.

- Projecten

Hoe werkt een warmtepomp?

Een warmtepomp onttrekt warmte aan een bron, verhoogt de temperatuur, en geeft de warmte weer af aan bijvoorbeeld een verwarmingssysteem. De bodem kan als warmtebron worden gebruikt door grondwater op te pompen. De warmte wordt aan het water onttrokken, waarna het weer in de bodem wordt teruggepompt. Sommige warmtepompsystemen onttrekken via een speciale collector op het dak van de woning warmte aan de buitenlucht.


Meeste warmtepompen zijn compressiewarmtepompen, en hebben drie wezenlijke onderdelen: de verdamper (waar omgevingswarmte wordt onttrokken), de compressor en de condensor (waar warmte aan de verwarmingsinstallatie wordt afgegeven).

Het warmtepompproces kent drie stappen:


Warmte-ontrekking

In de verdamper bevindt zich een vloeistof koudemiddelen die ook in airco en koelkast worden gebruikt) met een kookpunt dat lager ligt dan de temperatuur van de warmtebron (bodem, lucht of oppervlaktewater). De warmte van de bron verwarmt de vloeistof in de verdamper. De vloeistof verdampt en stijgt in gasvorm op.

Compressie

De compressor in de warmtepomp drukt vervolgens de verdampte vloeistof samen. Hierdoor stijgen de druk en de temperatuur van de damp. Voor die compressie is energie nodig. Als de transportvloeistof wordt samengeperst met elektrische compressor, spreken we van een elektrische warmtepomp. Bij gasgestookte warmtepompen wordt de compressor door een gasmotor aangedreven.

Warmte-afgifte

In de condensor krijgt de damp weer de ruimte. Daardoor neemt de druk af en gaat het weer over in vloeistof. De warmte ie daarbij vrijkomt, wordt via de condensor afgegeven aan de verwarmingsinstallatie of boiler. De temperatuur van de afgegeven warmte is aanzienlijk hoger dan de temperatuur van de opgenomen warmte. De vloeistof stroomt vervolgens weer naar de verdamper en het proces begint weer opnieuw. Een warmtepomp is in feite een omgekeerde koelkast. In een koelkast wordt warmte onttrokken aan de binnenkant van de koelkast, waardoor in de kast de temperatuur daalt. De onttrokken warmte wordt aan de achterkant van de koelkast weer afgegeven. Dit is goed te voelen als de koelkast loopt, aan de achterkant van de koelkast stijgt warme lucht op. Warmtepompen kunnen dus zowel voor verwarmen als voor koelen gebruikt worden.

Copyright tabakbv.nl - Privacy Policy - Alle rechten voorbehouden - Realisatie door Skytz Webdesign